• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Karta Rodziny i Seniora

W maju 2014 r. została uruchomiona procedura naboru wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnione są:

 • rodziny wychowujące co najmniej 2 dzieci w wieku do 18 lat, tj. małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego,
 • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

 • w Urzędzie Miejskim w Białej - osobiście w pokoju nr 16 (II piętro) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego osobiście w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej lub ze strony internetowej
PDFwniosek.pdf

Ponadto wnioski dostępne są w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl.

Do złożenia wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Wnioskodawca składa jednak pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jest świadomy odpowiedzialności karnej za składnie nieprawdziwych oświadczeń.

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, oferującymi zniżki dla posiadaczy karty z terenu całego województwa są:

 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
 • Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • 35 firm oferujących usługi dla rodzin, artykuły dla domu, usługi zdrowotne, usługi edukacyjne, usługi rekreacyjne, transportowe i prawne (aktualny wykaz firm będzie dołączany do każdej Karty).

Gminnym koordynatorem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest Pani Magdalena Kusber, która przyjmuje w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój nr 16 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. (tel: 77 43 88 533, e-mail: ).

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • baner_partnerstwo.gif