• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Anna Myszyńska

Anna Myszyńska, z domu Schneider, urodziła się w 1931 r. w Kórnicy na Śląsku Opolskim. Z dwóch wyuczonych zawodów – położnej i fotografa – ten drugi wykonywała do przejścia na emeryturę, prowadząc zakład wspólnie z mężem. Mieszka w Białej, współpracując z tamtejszym Ośrodkiem Kultury i także z redakcjami Panoramy Bialskiej oraz Tygodnika Prudnickiego, dla których pisze i wykonuje fotografie.
                                                              006.jpeg
Jest ponadto członkiem Bialskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego i Klubu Ludzi Piszących przy Prudnickim Ośrodku Kultury. Należy do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Nysie oraz do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu.

Staraniem Opolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Nysie w 1998 r. wydano jej wiersze w Almanachu Poetyckim pod wspólnym tytułem Prostowanie świata, a w 2005 r. wraz z Nyską Grupą Literacką w tomiku: Kiedy gwar miasta cichnie.

Od 1994 r. na antenie Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu prezentuje swoje opowiadania w gwarze śląskiej. Opowiadania te opublikowała w 1999 r. w książce pt. Śląskie rozprawianie. Książka była dwukrotnie wznawiana. W 2006 r. ukazała się część 2 Śląskie rozprawianie: z okolic Białej, Głogówka i Krapkowic. Opowiadania radiowe z lat 1998-2001.

W roku 2000 została uhonorowana listem gratulacyjnym Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.

Rok 2003 obfituje dla p. Anny kolejnym dwujęzycznym wydaniem jej zapisów prozatorskich i poetyckich pt. "Nie tylko po śląsku".

Niewątpliwie p. Anna Myszyńska zasługuje na miano "Niezwykłej Polki" - kobiety nadzwyczaj aktywnej i zaangażowanej społecznie, którą cechuje wytrwałość i konsekwentność w działaniu oraz dążeniu do zamierzonego celu. Powyższe potwierdzają opinie znanych ludzi:

To wspaniałe, kiedy człowiek może powiedzieć o sobie: jestem Niemcem, Ślązakiem, Polakiem. Umieć porozumiewać się we wszystkich trzech językach i pielęgnować kulturę trzech narodów, by móc ją przekazać przyszłym pokoleniom. (Elżbieta Malik)

Opisy i realia w opowieściach Anny Myszyńskiej, rodowitej Ślązaczki spod Głogówka, są jak najbardziej prawdziwe. Przebija z nich przywiązanie do tradycji ojców, do tej małej śląskiej ojczyzny, do wielce tu szanowanej przyrody oraz do ludzi, a zwłaszcza do języka, którym posługują się na co dzień – śląskiego dialektu, w którym swoje wspomnienia spisała. (prof. dr Feliks Pluta)

Mamy do czynienia z niepowtarzalnym tekstem, zapisem dokumentującym świadomość i tożsamość językową pokolenia Ślązaków rozpoczynającego dorosłe życie w skomplikowanej rzeczywistości lat przed – i powojennych. Przy okazji dostajemy do ręki bardzo interesujący materiał kulturowy, obyczajowy i zwyczajowy, zapis jednostkowych wydarzeń, ale też i głębszych refleksji o systemie wartości ważnych niegdyś i dzisiaj dla tej części Śląska Opolskiego.  (red. Jan Goczoł)

Wspaniale, iż Pani Anna zdecydowała się swoje „Śląskie Rozprawianie” wydać drukiem. W ten sposób otrzymujemy wgląd w samą „duszę” naszej pięknej regionalnej kultury Śląska Opolskiego. Osobiście cieszy mnie zwłaszcza jej integralna wizja, która jako taka uwzględniać musi również nieodzowny wymiar religijny. Sam zresztą już termin „kultura” implikuje w jakiś sposób także „kult”.
(bp Alfons Nossol)

Autorka ze swoja siostra Mariką Marks z Kórnicy 1955 - Biała - z wystawy herbów i pieczęci Anna Myszyńska z wnukiem Łukaszem Ingeborga Odelga, Anna Myszyńska, red. Andrzej Russak, p. Weidok (od lewej). Spotkanie w rozgłośni Radia Opole

Link do strony: www.myszynska.webpark.pl

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif