• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

KARTA USŁUG Nr 17/FN
Nazwa usługi: ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Edyta Marzotko - inspektor ds. księgowości podatkowej

Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 547

godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu (podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 16).

Opłaty:

- od wydanego zaświadczenia – 21,00 zł

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na rachunek bankowy Gminy Biała : BS Biała 29890300022001000020200002 (należy podać : imię, nazwisko, adres oraz czego opłata dotyczy).

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki przy zgłoszeniu, maksymalnie do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia . Zażalenie można składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pok. nr 16) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13).

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:

 

Pliki do pobrania:  

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif