Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

KARTA USŁUG Nr 19/FN
Nazwa usługi: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Edyta Marzotko – inspektor ds. księgowości podatkowej
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077-4388 547
Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077-4388 533
Iwona Frątczak-Urbaniec – podinspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 0774388 538
godziny pracy:poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 15 i 16) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.
 • Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15 lub 16) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. 2015 poz. 1340 tj.).
Informacje dodatkowe:

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju . Terminarz zadań związanych ze zwrotem podatku:

 • od 1 do ostatniego dnia lutego danego roku – przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 sierpnia do 31 stycznia).
 • od 1 do 30 kwietnia danego roku – wypłata zwrotu podatku akcyzowego (gotówką lub na rachunek bankowy).
 • od 1 do 31 sierpnia danego roku – przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od 1 lutego do 31 lipca).
 • od 1 do 31 października danego roku – wypłata zwrotu podatku akcyzowego (gotówką lub na rachunek bankowy).
Pliki do pobrania: PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego - 19/FN.pdf
Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:43
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 12:06
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 256
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×