• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Aktualności

 • Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Białej, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Biała, z siedzibą w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
   tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań gminy realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej.
  3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Gminie Biała jest obowiązkiem ustawowym.
  5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
  8. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
  9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
  Data publikacji: 25.05.2018
  czytaj więcej »
 • !!!!.jpeg
  Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej

  W dniu 09 maja 2018r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę nr R.U.DOW-IV.042.1.2018 na realizację operacji pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.

  Data publikacji: 22.05.2018
  czytaj więcej »
 • !!!!.jpeg
  Sprawozdanie Burmistrza Białej

  Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

  Data publikacji: 21.05.2018
  czytaj więcej »

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • baner_partnerstwo.gif