• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

ABC Unii Europejskiej

fla01.gif

CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA?

Głównym zadaniami Unii Europejskiej jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę.Jest gwarancją demokracji, respektowania praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku.

flagi.jpegUnia Europejska składa się z trzech filarów:

  1. O charakterze gospodarczym stanowią trzy Wspólnoty Europejskie: Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM).
  2. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
  3. Zadania z zakresu spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

Wspólnoty Europejskie (dawna nazwa: Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG) powstała w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego, zawartego przez sześć państw: Belgię, Francję, Luksemburg, Włochy i Niemcy. Główne osiągnięcia Wspólnoty to ustanowienie Rynku Wewnętrznego, opartego na tzw. czterech swobodach - wolnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału miedzy państwami członkami. Uwieńczeniem integracji gospodarczej jest utworzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Walutowej, która ma stopniowo doprowadzić m. in. do zastąpienia walut narodowych wspólną walutą euro.

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) powstała w 1951 roku na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego na 50 lat(termin ten upływa 23 lipca 2002). Celem EWWiS jest istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich. Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) powstała podobnie do EWG, na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku. Jej głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii atomowej.

Hymnem Unii Europejskiej jest "Oda do młodości",- fragment IX symfonii Ludwika van Beethovena.

Niebieska flaga ze stała liczbą 12 gwiazdek jest od 1955 roku flagą Rady Europy, a od 1986 roku - również Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. W skład Unii wchodzą następujące państwa:

Państwo Wstąpienie Ludność Powierzchnia [tys.km2]

- Belgia
- Francja
- Holandia
- Luksemburg
- Niemcy
- Włochy
- Dania
- Irlandia
- Wielka Brytania
- Grecja
- Hiszpania
- Portugalia
- Austria
- Finlandia
- Szwecja
- Polska
- Cypr
- Czechy
- Estonia
- Litwa
- Łotwa
- Malta
- Słowacja
- Słowenia
- Węgry

1957 rok
1957 rok
1957 rok
1957 rok
1957 rok
1957 rok
1973 rok
1973 rok
1973 rok
1981 rok
1986 rok
1986 rok
1995 rok
1995 rok
1995 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok
2004 rok

10,192
58,492
15,650
424 tys.
82,060
57,563
5,310
3,693
59,084
10,531
39,852
9,957
8,075
5,160
8,848
38,646
770 tys.
10,3
1,5
3,5
2,4
392 tys.
5,393
1,966
10,162

30,5
551,7
41,9
2,6
356,7
301,3
43,1
70,0
244,1
132,0
504,8
92,0
83,9
338,1
450,0
312,7
9,3
78,9
45,2
65,3
64,6
316 km2
49,1
20,3
93,1

Państwa stowarzyszone ze Wspólnotami Europejskimi: Bułgaria, Rumunia oraz Turcja.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif