• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja europejska

Adresy samorządowe:

 

Urząd Miejski w Białej
Fundusze Unijne/ Integracja Europejska
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: (077)4388559, fax: (077)4387679
f
www.biala.gmina.pl

 

Starostwo Powiatowe w Prudniku
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
tel: (077) 4381770, 4381771

www.powiatprudnicki.pl

 

Euroregion Pradziad
48-200 Prudnik, Rynek-Ratusz
tel.: (077) 4380380, 4363910
fax: (077) 4380381
.pl
www.europradziad.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
tel. (077) 4524 603, 4548 887
e-mail:
www: www.umwo.opole.pl

 

Urząd Wojewódzki w Opolu
Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Integracji Europejskiej
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
tel.: (077) 44-15-382; 45-24-306, fax.(077) 45-24-850
e-mail:
www: www.opole.uw.gov.pl

 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Opolu
Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
45-364 Opole, ul. Słowackiego 10
tel.: (077) 454 26 21, fax.: (077) 454 56 10
e-mail:
www: www.rcie.opole.pl

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
45-018 Opole, ul. Krakowska 53
tel./fax: (077) 45 37 611
e-mail:
www: www.wfosigw.opole.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy
Opole, ul. Głogowska 25 c
tel.: (077) 44 16 701, fax.: (077) 44 16 702
e-mail:


www:

www.pokl.opolskie.pl

 

www.wup.opole.pl

 

 

Opolska Izba Gospodarcza
45-066 Opole, ul. Reymonta 14
tel/fax.: (077) 445 41 41, tel.: 44 17 668, 44 17 669
e-mail:
www: www.oig.opole.pl

 

Izba Rzemieślnicza w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
tel./fax (077) 454 31 73, tel. (077) 453 79 71 w. 22
e-mail:
www: www.izbarzem.opole.pl

 

Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
45-364 Opole, ul. Słowackiego 10
tel.: (077) 454 25 97,fax.: (077) 454 56 10
www: www.fundacja.opole.pl

 

Instytucje Krajowe

 

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , www.ukie.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl
Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – www.mgpips.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – www.minrol.gov.pl
Internetowy System Ewidencji Kart Projektów – isekp.mg.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Krajowa Agencja Poszanowania Energii www.kape.gov.pl
Centrum Euro-Info w Polsce - www.euroinfo.org.pl
Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR - www.klon.org.pl
Instytut Spraw Publicznych – www.isp.org.pl
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – www.ibngr.edu.pl
Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – www.case.pl

 

Organizacje europejskie:

 

Europa - europa.eu.int

Komisja Europejska - europa.eu.int/comm

Rada Europy - www.coe.fr

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - www.fsk.ethz.ch/osce

Europejski Trybunał Praw Człowieka - www.dhcour.coe.fr

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - www.ebrd.com

Europejski Bank Inwestycyjny - www.eib.org

Rada Unii Europejskiej - www.ue.eu.int

Parlament Europejski - www.europarl.eu.int

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - www.europa.eu.int/cj/en/index.htm
 

Europejski Bank Centralny - www.ecb.int

Komitet Ekonomiczno-Społeczny - www.esc.eu.int

Komitet Regionów -www.cor.eu.int
 

Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (EUROSTAT) -

www.europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html

 

Inne ważne adresy:

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Socrates w Polsce www.socrates.org.pl
Narodowa Agencja Programu “Młodzież” w Polsce www.youth.org.pl
Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr i Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w Polsce www.bkkk-cofund.org.pl/plwin/leonardo.htm
Polska Fundacja im. R. Schumana www.schuman.org.pl
Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl
Polska Rada Ruchu Europejskiego www.rucheuropejski.org
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego www.ce.uw.edu.pl
Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich www.ocipe.org.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa www.fapa.com.pl

 

 

 

 
 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif