• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia

Gmina Biała realizuje zadanie pn.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNEGO W BIAŁEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA” prowadzone w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.2 – Efektywność energetyczna

Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” realizowany jest przez 15 jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na obszarze Subregionu Południowego. Całkowita wartość projektu wynosi 20 375 214,49 zł, wydatki kwalifikowalne 18 347 765,64 zł, wkład ze środków europejskich 10 608 603,90 zł.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNEGO W BIAŁEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA”

Cele projektu: prace w zakresie zadania obejmą modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian przy gruncie, ocieplenie ścian piwnicznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie dachu nad salą „stare liceum”, ocieplenie dachu nad drugą salą, wymianę okien, wymianę luksferów oraz wymianę źródeł światła na oświetlenie ledowe. Prócz robót budowlanych zadanie obejmuje wydatki na czynności związane z nadzorem inwestorskim i promocją projektu.

Planowane efekty projektu: redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 194 220,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 194 220,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 600 000,00 zł

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif