• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Dziękujemy i zapraszamy!

euroregion.jpeg

Partnerski projekt Gminy Biała i Města Albrechtice realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice.

Projekt stanowi podsumowanie dotychczasowej współpracy Gminy Biała z gminami pogranicza polsko-czeskiego. Głównym wydarzeniem jest organizacja spotkania integracyjnego w Białej dla przedstawicieli kilku gmin z Polski i Czech, podczas którego gospodarz przybliży sąsiadom swoje walory, ale również stworzy bazę do dalszej kooperacji wśród dotychczasowych partnerów.

Celem projektu jest pogłębienie więzi współpracy na pograniczu polsko-czeskim, ugruntowanie dotychczasowych doświadczeń samorządów w rozwoju wspólnego obszaru, wskazanie elementu wspomagającego integrację (tu: temat wież widokowych jako atrakcji turystycznej występującej po obu stronach granicy), a jednocześnie promocję regionu. Gmina Biała kierowana dotychczasowymi dobrymi doświadczeniami we współpracy z gminami z otoczenia zamierza wzmocnić oddziaływanie swoich przedsięwzięć o tereny sąsiednich samorządów, inicjując wspólne spotkanie ich przedstawicieli.

 

Planowane całkowite koszty projektu: 12.000,00euro

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 12.000,00euro

Planowane dofinansowanie z EFRR: 10.200,00euro

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 600,00euro

Planowane dofinansowanie z budżetu gminy: 1.200,00euro

 

Okres realizacji: 01.12.2022-30.04.2023

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg