• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zimowisko dla dzieci i młodzieży

        Izba Rolnicza w Opolu uprzejmie informuje, że we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych w dniach od 17.02.2014 r. – 26.02.2014 r. organizuje zimowisko dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia (najstarszy uczestnik urodzony w 1998 roku), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w czasie trwania zimowiska.

       Odpłatność rodziców za udział jednego uczestnika zimowiska wynosi 300,00zł (trzysta złotych) i należy jej dokonać na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych:
BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem terminu turnusu zimowiska oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie liczby chętnych uczestników oraz ich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) są przyjmowane do dnia
24 stycznia br.

Do dnia 27 stycznia należy dostarczyć do Biura Izby Rolniczej w Opolu komplet dokumentów:    
1. oryginał zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS;
2. kartę kwalifikacyjną uczestnika zimowiska;
3. dowód wpłaty za zimowisko.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w załącznikach oraz o szczegółowe wypełnienie niezbędnych dokumentów.

W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt z pracownikiem Biura Izby Rolniczej w Opolu – Natalią Otrząsek – tel. 77 457-23-26 , fax 77 457-23-27.

 

DOClista co zabrać na zimowisko.doc (29,50KB)

DOCkarta kwal zomowisko Tleń II.doc (60,00KB)

PDFprogram Tleń II.pdf (183,59KB)

DOCwzór zaświadczenia KRUS.doc (12,00KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg