• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Poprawa dostępności w Urzędzie Miejskim w Białej w trakcie realizacji

8h0DZUJwZwMDe252.png           
W dniu dzisiejszym podpisana została z Wykonawcą: Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane z Radostyni umowa na wykonanie szybu i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej. Winda obsługująca parter, I i II piętro zamontowana zostanie w najbliższych miesiącach w ramach projektu pn. ”Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Białej w wyniku jego przebudowy i montażu windy osobowej” dofinansowanego ze środków PFRON.

Obecnie Gmina Biała realizuje dwa projekty, które przyczynią się do poprawy warunków korzystania z budynku Urzędu Miejskiego. W ramach drugiego projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej”, który otrzymał grant z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wymienione zostaną drzwi do bocznego wejścia, pojawią się nowe tablice informacyjne i oznaczenia oraz wiele innych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. pętla indukcyjna, krzesła do odpoczynku, system wezwań pomocy w toaletach, oznaczenia drzwi i wejść na schody).

 

HCTOY6M1BguEPLPQ.png 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg