Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O Gminie

Gmina Biała jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo-zachodniej części województwa opolskiego jest to jeden z najlepszych pod względem jakości gleb i rozwoju produkcji rolnej oraz usług z tym związanych obszar województwa. Gmina Biała wchodzi w skład powiatu prudnickiego i graniczy z gminami: Prudnik, Lubrza, Głogówek, Strzeleczki i Korfantów. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych.

Gmina Biała obejmuje swoim zasięgiem miasto Biała oraz 30 sołectw. Łączna powierzchnia gminy wynosi 19,600 ha, tj. około 196 km2, co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa opolskiego. Obszar Gminy Biała zamieszkuje 9984 osoby. Stan na 31.12.2022r.

Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie:

  • nr 414 łącząca miasta Opole i Prudnik z drogami krajowymi nr 40 prowadzącą do Przejścia granicznego z Czechami w Głuchołazach (28 km) oraz nr 41 prowadzącą do przejścia granicznego z Czechami w Trzebini (15 km)
  • nr 407 łącząca drogę nr 414 z miastem Nysa
  • nr 409 łącząca drogę nr 414 z Krapkowicami i drogą krajową nr 45