• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!

Informujemy mieszkańców, że w roku 2023 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2013 r. Wydane obecnie dowody osobiste mają określony, 10-cio letni okres ważności. Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzędem. W kwestiach wymagających weryfikacji naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ponadto, nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez Internet (dla dziecka do 12 lat). Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktualne tj. zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

 

Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz z jedną aktualną fotografią w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. Nr 14), w godzinach urzędowania. Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja.

Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się na awersie lub rewersie dowodu osobistego – w zależności od rodzaju dowodu osobistego, którym się posługujemy. Każdy może dobrowolnie dodać swoje dane (nr tel., adres e-mail) do Rejestru Danych Kontaktowych. Ideą powstania tego rejestru było zapewnienie szybkiego kontaktu na linii obywatel – administracja. Zezwala się przekazać swoje dane do tego rejestru najczęściej przy okazji realizacji innych spraw urzędowych np. przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Przekazując swe dane, otrzymamy powiadomienia np. poprzez SMS o tym, że dowód osobisty jest już do odbioru.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydane wcześniej zachowują swoją ważność — datę ważności znajdziesz na każdym dowodzie. Możesz wymienić stary dowód na e-dowód w dowolnym momencie.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg