• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2023 zadań publicznych w zakresie wsparcia pn. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Opolskie ze smakiem” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 24.02.2023 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 07.04.2023 r.*

Rozstrzygnięcie konkursu do 24.04.2023 r.*

*terminy mogą ulec zmianie, jednak z zachowaniem terminów określonych w pkt. VII ust. 3 i ust. 4 niniejszego ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, adres e-mail: dwo@opolskie.pl, tel. 77 44 82 109,77 44 82 159


Załączniki:

PDFOgloszenie-konkursu.pdf (896,46KB)

PDFKarta-oceny-merytorycznej.pdf (916,29KB)

PDFKarta-oceny-formalnej.pdf (890,01KB)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg