• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim

Gmina Biała uczestniczy w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim”. Projekt realizowany jest przez podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem tego projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego.

W ramach działań projektowych Gmina Biała uzyska wsparcie w zakresie:

- podniesienia jakości obsługi inwestora poprzez szkolenia kadry zarządczej i merytorycznej,

- stworzenia oferty inwestycyjnej Gminy Biała i umieszczenia jej w „Generatorze Ofert Inwestycyjnych” Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,

- stworzenie na gminnej stronie internetowej zakładki przeznaczonej dla potencjalnych inwestorów.

Gmina Biała jest uczestnikiem projektu bez własnego wkładu finansowego.

Termin realizacji projektu: do 30 czerwca 2023r.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg