• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 22 lutego 2023 roku

W dniu 22 lutego 2023r. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Białej.

W trakcie sesji prezentowana była „Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2022 r.”, „Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2022” oraz „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Biała za 2022 rok”.

Podjęto 13 uchwał, a wśród nich uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz uchwały związane z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 22 lutego 2023r.

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg