Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z Urzędu Miejskiego w Białej sprawie segregacji odpadów

Drodzy mieszkańcy oto przypomnienie właściwej segregacji opadów na terenie naszej gminy.

Odpady komunalne z gospodarstw domowych trafiają do następujących pojemników:

  • pojemnik na "Tworzywa Sztuczne i Metale" – trafią tutaj wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche opakowaniowe bez zawartości tj. plastikowe czyste i zgniecione butelki po napojach inne niż PET, plastikowe zakrętki, kapsle, plastikowe i czyste opakowania po żywności, po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste, czyste i zgniecione opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach, plastikowe doniczki, sztućce, opakowania po pastach do zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do rąk,
  • worek z napisem „PET”- trafiają tylko butelki plastikowe po napojach z oznaczeniem PET 01 lub PET 1.
  • worek z napisem "Papier" - trafia papier czysty bez tłustych i mokrych zabrudzeń np. gazety, książki, katalogi, czasopisma, prospekty, kalendarze, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony, opakowania z papieru i tektury.
  • pojemnik na "Odpady Zmieszane" - trafią tu odpady, których nie da się już posegregować czyli poddać recyklingowi; np. potłuczone szkło i naczynia, zużyte środki higieny osobistej, ręczniki papierowe, chusteczki.
  • pojemnik na  „Szkło” – trafiają szklane opakowania po napojach, słoiki itp. Nie wrzucamy luster, ceramiki, porcelany, szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego.
  • pojemnik na „BIO” - trafią tutaj odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, gałązki, liście, skoszona trawa, kwiaty, trociny i resztki jedzenia (z wyjątkiem kości).
  • pojemnik na "Popiół" – popiół z palenisk domowych czysty bez gwoździ, szkła, metalu itp.

 

Prawidłowa segregacja nie tylko służy środowisku ale pozwala oszczędzić Wasze pieniądze.

Zachęcamy  do zapoznania się z stroną  https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac aby dowiedzieć się, jak ważna jest segregacja odpadów.

 

PRZEDSIĘBIORCO, ciebie też dotyczy segregacji odpadów oraz obowiązek zawarcia umowy z firmą odbierającą odpady komunalne. Burmistrz ma podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zobowiązany jest do kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.