• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór przeprowadzony zostanie w oparciu o uchwałę nr XXXII.364.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz zgodnie z Regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski należy złożyć do 15 marca 2023 r. (środa) do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej.
Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Białej.


PDF   Zarządzenie Nr OR.0050..2023 Burmistrza Białej z dnia 10-03-2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o.pdf (1 021,49KB)

DOCXWniosek o dotację na zabytki.DOCX (28,71KB)

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych Dotacja na prace konserwatorskie restauratorskie i budowlane na zabytku.pdf (95,25KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg