Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przystępujemy do realizacji przebudowy drogi gminnej w Ogierniczu

Burmistrz Białej, Edward Plicko podpisał umowę z Wykonawcą tego zadania, tj. firmą ROCON Sp. z o.o. z Tułowic.

W ramach prac wykonane zostaną roboty budowlane na kilometrowym odcinku drogi w miejscowości Ogiernicze do granicy gminy, które obejmować będą m.in.: przebudowę nawierzchni asfaltowej, budowę chodników i poboczy, wyznaczenie przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej. Wartość podpisanej umowy to 3.371.983,98zł brutto.

Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogiernicze" uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka