• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 marca 2023

W dniu 29 marca 2023r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Białej.

W trakcie sesji prezentowanych było kilka sprawozdań:

 • z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej za 2022 rok
 • z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
 • z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok
 • z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2022 rok
 • Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS w 2022 roku
 • Ocena stopnia wdrażania wyznaczonych działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała na lata 2019 - 2028 za rok 2022

Podjęto 7 uchwał, a wśród nich uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na 2023 rok oraz uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2023 roku.

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 29 marca 2023 roku

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg