• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW

Polska przyjęła uproszczony system dopłat różniący się od systemu standardowego obowiązującego w Unii Europejskiej. System uproszczony polega na dopłacie do hektara użytków rolnych. Każdy rolnik, aby mógł otrzymać dopłatę musi złożyć odpowiedni wniosek.

Wnioski o dopłatę składać się będzie do 15 maja każdego roku w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli rolnik jest dzierżawcą gruntu, powinien dołączyć zaświadczenie z gminy potwierdzające, że jest użytkownikiem gruntu. Pieniądze z tytułu dopłat bezpośrednich będą wypłacane do 15 listopada każdego roku. We wniosku o dopłatę podaje się jedynie numer i powierzchnię działki oraz powierzchnię tych upraw, do których przysługują dopłaty bezpośrednie.

Wysokość dopłat bezpośrednich zależy tylko od powierzchni gospodarstwa rolnego oraz od powierzchni upraw dotowanych.

Aby otrzymać dopłatę bezpośrednią, należy posiadać w sumie minimum 1 ha użytków rolnych uprawianych lub utrzymanych w dobrej kulturze (pole raz w roku zaorane i odchwaszczone a łąki raz w roku skoszone).

Wysokość dopłaty jest nieograniczona, w tym sensie, że nie ma ustalonej górnej granicy dopłaty, wysokość dopłaty zależy od areału gospodarstwa. Rolnik, aby mógł otrzymać dopłatę musi mieć założone konto bankowe. Aby uzyskać dopłatę do łąk i do pastwisk rolnik nie musi udowadniać, że hoduje bydło czy owce. System naliczania dopłat dla gospodarstwa przedstawia poniższa tabela.

Wysokość dopłat bezpośrednich dla gospodarstwa w roku 2004
Rodzaj zagospodarowania Wysokość dopłat zł/1 ha gruntu
Ogólna powierzchnia gospodarstwa 161
D O D A T K O W O
Powierzchnia łąk i pastwisk 181
Powierzchnia upraw dotowanych: zboża (w tym kukurydza na kiszonkę, roś. oleiste(rzepak, rzepik słonecznik, soja), roś. wysokobiałkowe(groch, łubin, bobik), roś. Strączkowe( wyka, cieciorka, soczewica), len, konopie, tytoń, chmiel i ziemniaki skrobiowe 281

Przykład obliczeniowy:

Załóżmy ze rolnik posiada gospodarstwo 14-hektarowe, w którym uprawia 4 ha pszenicy, 3 ha ziemniaków konsumpcyjnych, 2 ha buraków cukrowych a 5 ha to łąki i pastwiska.

Do wszystkich użytków rolnych czyli do 14 ha otrzyma dopłatę podstawową w wysokości 161 zł za 1 ha, (w naszym wypadku 14 ha) 161*14 = 2254zł

Dodatkowo za każdy ha łąk i pastwisk otrzyma 181zł (czyli w naszym wypadku 5 ha ) 181*5 = 905 zł.

Ponadto otrzyma dopłaty do powierzchni upraw objętych dopłatami bezpośrednimi w wysokości 281zł za każdy ha (w naszym wypadku - pszenica 4 ha) 281*4 = 1124 zł

W sumie rolnik posiadający takie gospodarstwo otrzyma w 2004 r: 2254 + 905 + 1124 = 4283zł (przelicznik 1 euro = 4 zł)

W następnych latach wysokość tych dopłat wzrośnie odpowiednio do 60% w 2005 r. i 65% w2006r. poziomu dopłat unijnych.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg