• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni urządzonej w centrum miasta Biała

loga kolorowe.jpeg

Gmina Biała jako beneficjent podpisała w dniu 5 kwietnia 2023r. umowę o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowej operacji. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Wsparcie otrzymano za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Celem projektu jest utworzenie miejsca rekreacji plenerowej o pow. 900m2 w centrum miasta Biała. Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Wieży Prudnickiej (Baszty) zostanie w nowy sposób zagospodarowany. Na placu znajdującym się przy skrzyżowaniu ul. Prudnickiej i ul. Reymonta w Białej powstaną m.in. nowe alejki spacerowe, oświetlenie (zasilane z energii słonecznej), nasadzenia. Utworzone zostaną również dwa urządzenia do gier plenerowych. Uzupełnieniem małej architektury będą nowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, pergole, ogrody deszczowe.

Położenie tego terenu (tzn. centrum miasta, obok zabytku, na przebiegu planowanych i istniejących tras rowerowych) podnosi jego znaczenie dla funkcji rekreacyjnych, a estetyczny wygląd będzie sprzyjał korzystaniu z niego przez mieszkańców i turystów.

 

Planowane wydatki całkowite: 349.345,82zł

Planowane dofinansowanie: 221.334,00zł

Okres realizacji: II poł. 2023r.  

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg