• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Organizacje Pozarządowe - Konsultacje do projektu uchwały!

Konsultacje!

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała, zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji współpracujących z gminą o wyrażenie pisemnej opinii, szczegółowych uwag bądź propozycji dotyczącej w/w uchwały.

UWAGA: Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Opinie należy składać w terminie wskazanym poniżej na piśmie, do Urzędu Miejskiego w Białej (sekretariat I piętro, pokój nr 13) lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

Konsultacje odbędą się w terminie: od 17.03.2014r. Do 31.03.2014r.

W załączeniu zarządzenie oraz projekt uchwały:
PDFZarządzenie Nr OR.0050.606.2014.pdf (63,22KB)
PDFProjekt uchwały ws kryteriów oceny wniosków inicjatywy lokanej.pdf (99,43KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg