Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach

Burmistrz Białej informuje, że trwa realizacja projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podwyższenie standardu warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców Olbrachcic i okolic, poprzez przebudowę części parteru budynku świetlicy wiejskiej na toalety spełniające należyte warunki higieniczno-sanitarne oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Całkowita wartość projektu: 54 021,05 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 26 008,00 PLN

Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 28 013,05 PLN