Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała

Brak opisu obrazka

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i w miesiącu marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie nr  POIS.03.01.00-0088/22 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

W ramach projektu planuje się :

-  wykonanie dwóch stacjonarnych miasteczek rowerowych przy szkole w Białej i szkole w Gostomii, obejmujących oznakowania pionowe i poziome,

- zakup trzech mobilnych miasteczek rowerowych, które udostępnione zostaną szkołom w Łączniku, Pogórzu i Śmiczu,

- montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w Białej: przy ulicy Prudnickiej i ulicy Opolskiej.

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego: kierowców, pieszych i rowerzystów. Działania edukacyjne prowadzone będą w miasteczkach rowerowych, gdzie dzieci i młodzież będą miały możliwość nauki zasad ruchu drogowego i bezpiecznego korzystania z dróg, także rowerowych. Radarowe wyświetlacze prędkości przy głównych ulicach w Białej zwiększą świadomość kierujących pojazdami co do rzeczywistej prędkości, przez co zwiększą bezpieczeństwo użytkowników chodników i ścieżek rowerowych. 

  • Planowana wartość projektu: 407.809,57 zł
  • Dofinansowanie ze środków UE: 346.638,13 zł

Projekt realizowany będzie w okresie czerwiec - sierpień 2023 r.