• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Burmistrza Białej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 2 w Białej i utworzenie na tym obszarze sołectwa

I N F O R M A C J A
B U R M I S T R Z A   B I A Ł E J
z dnia 20 marca  2014r.

 

Na podstawie § 7 uchwały NR XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała oraz w związku z zarządzeniem NR OR. 0050.619.2014 Burmistrza Białej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie  zniesienie jednostki pomocniczej Osiedle  Nr 2 w Białej i utworzenie na tym obszarze sołectwa

i n f o r m u j ę

mieszkańców Osiedla Nr 2 w Białej, obejmującego ulice: Stare Miasto, Szynowice i Świerczewskiego

że w dniu 28 marca 2014r. o godz. 1900

w barze Pod Łysą

na ogólnym zebraniu mieszkańców przeprowadzone zostaną konsultacje na  temat projektów uchwał Rady Miejskiej w Białej w sprawie:

  1. zniesienia jednostki pomocniczej  Osiedle Nr 2 w Białej;
  2. utworzenia  na  obszarze zniesionego Osiedla Nr 2  w Białej  sołectwa;
  3. nadania  sołectwu  statutu.

Burmistrz  Białej

                                                       /-/ Arnold  Hindera

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg