• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wykorzystanie środków unijnych

Wykorzystanie środków unijnych przez gminę
Biała w latach 2000–2009Nazwa
programu/
funduszu
Nazwa
projektu/
zadania
Całkowita
wartość
projektu/
zadania
w PLN
Wartość dofinansowania projektu/ zadania
w PLN
Wartość
wkładu
własnego
w PLN
Okres
realizacji
projektu/
zadania
Stan
realizacji projektu/
zadania
 Wspólny Fundusz Małych Projektów Phare CBC  Konferencja
„Wspólna Przyszłość”
15921,41PLN  10950,99PLN  4970,42PLN  VI 2000  100 osób biorących udział w projekcie
 Inicjatywy Proeuropejskie Phare 97 Dzień europejski w ramach dni Białej   19690PLN  13240PLN  6450PLN VI 2000 w projekcie udział wzięło około 1600 osób;
przeprowadzono cykl wykładów o tematyce unijnej;
utworzono punkt informacji unijnej
 Wspólny Fundusz Małych Projektów Phare CBC  Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach 18656,77PLN 13846,29PLN 4810,48PLN X 2001 2 szlaki rowerowe o łącznej dług. 72km 
Town-Twinning Obchody 10-lecia podpisania umowy partnerskiej z gminą Marienheide 16026PLN 6148PLN 9878PLN IV 2003 100 osób biorących udział w projekcie 
 SAPARD  Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Kolnowice  371591PLN  157813PLN 213778PLN IV-VII 2003
 Wykonano 2356mb sieci o 160-656mb, o110 oraz 79 przyłączy domowych o dług. 3100mb
SAPARD  Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na Osiedle 40-lecia w Białej  171269PLN  74218PLN 97051PLN V-VIII 2003
Wykonano 763mb kanalizacji o200, kanały ściekowe o100-243mb, 26szt. przykanalików, do których przyłączono 26 budynków i wybudowano 2 przepompownie 
 SAPARD Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Laskowiec  290680PLN 116650PLN  174030PLN VII-X  2004
Wykonano sieć wodociągową o160 na długości 1790mb, o110 o dług. 728mb, przyłącza 26szt. o dług. 705mb 
SAPARD  Odnowienie elewacji budynków mieszalnych
w Białej, ul.Rynek 10-13 i
1-go Maja 5 
171301PLN  81366,99PLN 89934,01PLN VII-XI 2004
Odnowiono elewację na budynkach komunalnych (zabytku) ul. Rynek 10-13 i 1-go Maja 5 
 SAPARD Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Ogiernicze  332131PLN 137046PLN 195085PLN VIII-X 2004
Wykonano sieć wodociągową o160 na długości 160mb, 2802mb, o110 o dług. 380mb, przyłącza 34szt. o dług. 1075mb 
Town - Twinning  Europa Kultur-Międzynar.
Festiwal Młodzieży 
15660PLN 15660PLN ________  VI 2005 115 osób biorących udział w projekcie 
 SPO ROL
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (EFOiGR**)   
Wiejskie
centrum
integracji
71963,90PLN 40170PLN 31793,90PLN VIII -XII 2005  Kapitalny remont budynku sali wiejskiej, w tym:
modernizacja instalacji 
elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż grzejników elektrycznych,
ocieplenie stropu, wykonanie podłogi z płytek ceramicznych,
remont dachu.
 SPO ROL
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (EFOiGR**)
 Wiejskie
centrum
kultury
i rekreacji
278218,61PLN 175025PLN 103193,61PLN  VIII 2005
-IX 2006
I etap: zabezpieczenie budynku przed dalszą dewastacją oraz remont pomieszczeń i przygotowanie ich do pełnienia nowych funkcji.
II etap: remont sali komputerowej oraz wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt, a także przygotowanie placu wokół budynku do zaplanowanych celów sportowych.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (EFRR*)  Budowa dróg (ulic) na Oś. 40-lecia w Białej  1023729,9PLN 870170,41PLN 153559,49PLN  X 2006
-XI 2007
dł. dróg 0,89 km;
dł. utwardzonych poboczy 0,47 km;
dł. chodników 0,34 km
INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 (EFRR*)   Europejski Festiwal Folklorystyczny 68525PLN 51393,75PLN 17131,25PLN  VI 2006 W projekcie wzięło udział 300 osób 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (EFRR*) Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej

1.428.172,82

  PLN

445.071,73

  PLN

938.593,91

  PLN
2007-
2008

W wyniku przeprowadzonego remontu pozyskano 6 mieszkań komunalnych i 2 lokale użytkowe

Europejski Fundusz Społeczny Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Solcu 12.000 PLN
12.000 PLN

----------
2007 Utworzona została sala komputerowa umożliwiająca kształcenie na odległość (9 stanowisk komputerowych)
Fundacja Kalos Kai Agathos i EFS*** "Szkoła na tak"

 

Tak blisko, a tak daleko

 

 

PG w Łączniku

 

65.597,74 PLN 65.597,74 PLN ---------- 2007 Z projektu skorzystało 131 uczniów w formie wycieczek krajoznawczych i zajęć pozalekcyjnych.
Fundacja Kalos Kai Agathos i EFS*** "Szkoła na tak"

 

Dobry start - lepsza przyszłość

 

 

PSP w Śmiczu

 

44.785 PLN 44.785 PLN ---------- 2007 Zajęcia pozalekcyjne, projektem objęto 56 uczniów
EFRR
PO Współpracy Transgranicznej
RCz-RP 2007-2013
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad
„Warsztaty plastyczne – artyści miastom” Albrechtice – Biała 2009 (w Euro)
10 972,70
(w Euro)
10 424,06
(w Euro)
548,64
V-IX
2009
W warsztatach uczestniczyło łącznie 37 osób.
Wykonane prace wystawiono na wernisażach w Białej i Linhartovie, wydano folder.
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013
(EFRR*)  
Remont i wyposażenie zabytkowej sali widowiskowo-konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Białej     941021,72 PLN    
790458,24
PLN

 
 
150563,48
PLN 
XI 2008 – XII 2010 Wyremontowano i wyposażono salę w sprzęt audiowizualny, stoły i krzesła oraz zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW),
Europejski Fundusz Rolny
 
Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu    178616,58
PLN   
97825,80 PLN 80790,78 PLN  X 2009- XI 2010 W ramach projektu przebudowano pomieszczenia budynku remizy OSP oraz rozbudowano o świetlicę wiejską.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW),
Europejski Fundusz Rolny

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)   

 1089842,96
PLN    

 
 669985,42
PLN    

 
419857,54 PLN   
 
II-XII 2010 Wykonano kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową o długości 1164 m oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, w tym: przepompownie -43 szt. i przykanaliki – 14 szt.

 


      * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  ** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
*** Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg