• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nabór do programu grantowego „Moje miejsce na ziemi”

Szansę na dofinansowanie w konkursie ma każdy projekt, którego celem jest pomoc lokalnej społeczności. Musi on jednak dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:

• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. turniej szachowy, organizacja biegu na orientację, zajęcia sportowe dla mieszkańców np. nordik walking, zumba, pilates, zdrowy kręgosłup, ścieżki biegowe);

• działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty żywienia, konsultacje dietetyczne, programy profilaktyczne np. różowy październik czy movember);

• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. zajęcia komputerowe dla seniorów, organizacja zajęć z języka polskiego dla uchodźców, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe - kronika miejscowości, wywiady z seniorami, festiwal historii miejscowości, święto ulicy, warsztaty o rodzinnych tradycjach, wystawa zdjęć rodzinnych);

• podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i drogowego);

• zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie ważnej osoby dla mieszkańców, mobilne biblioteki, festiwal teatralny, ścieżka historyczna, warsztaty z tworzenia gier miejskich);

• poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków lub jeży, akcja sprzątania lasu, stworzenie ogrodu społecznego lub deszczowego).

• podnoszenia świadomości ekologicznej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. ścieżki przyrodnicze, murale pochłaniające smog).

Wnioski o granty w wysokości 10 tys. zł, 15 tys. zł, 20 tys. zł lub 25 tys. zł. należy składać do 31 lipca br. za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie www.darowiznyfundacja.orlen.pl. Tegoroczna pula na granty wynosi 3 mln zł.

W formularzu zgłoszeniowym należy zawrzeć opisu projektu zawierający cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskazanie grupy odbiorców i oczekiwanych rezultatów oraz kosztorys sporządzony według wzoru zamieszczonego w generatorze wniosków. Ponadto we wniosku należy wskazać ewentualne przeszkody, jakie mogą wystąpić w realizacji projektu i opisać sposoby przeciwdziałania im.

Zgłaszane projekty należy zrealizować w terminie od 20 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Regulamin programu: PDFRegulamin programu Moje Miejsce na Ziemi 2023.pdf (900,37KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg