• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wykorzystanie środków krajowych


Wykorzystanie programów pomocowych krajowych przez samorząd lokalny, jednostki organizacyjne, związki, stowarzyszenia, organizacje i podmioty gospodarcze w gminie Biała w latach 1999–2009


Nazwa
programu/
funduszu
Nazwa
projektu/
zadania
Całkowita
wartość
projektu/
zadania
w PLN
Wartość dofinansowania projektu/
zadania
w PLN
Wartość
wkładu
własnego
w PLN
Okres
realizacji
projektu/
zadania
Stan
realizacji projektu/
zadania
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) Wykonanie sieci wodociągowej we wsiach Śmicz, Otoki 493 518 PLN 111 269 PLN 382 249 PLN III-X 1999 Wykonano sieć rozdzielczą o160-734mb,  o110-3039mb,  o90-2779mb, przyłącza 165szt. o dług. 5412mb
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Dębina 131 227 PLN 33 594 PLN 97 633 PLN IV-VI 2000 Wykonano sieć o110-2181mb,  przyłącza w ilości 33szt. dług. 1035mb
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Miłowice 140 561 PLN 36 967,54 PLN 103 593,44 PLN IV-VI 2001 Wykonano sieć o160-2015mb, o10-175mb, przyłącza domowe 31szt. dług. 1026mb
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Częściowa wymiana stolarki okiennej w SP Biała 36.521,24 PLN 35.000 PLN 1.521,24 PLN 2002 Wymieniono 21 szt. Okien
Ministerstwo Finansów Piknik Europejski „Razem do Europy” ______ 9130 PLN ________ V 2003 W projekcie udział wzięło około 2500 osób
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Częściowa wymiana stolarki okiennej w Gimn.w Białej 100.000 PLN 50.000 PLN 50.000 PLN 2003 Wymieniono  58 szt. okien
i 2 drzwi wejściowych
Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Działaj lokalnie 14930 PLN 7500 PLN 2370 PLN
5060 PLN wkład niefinansowy
2003 W projekcie udział wzięło 150 osób (szkolenia, pokazy, wyjazdy edukacyjne). Integracja społeczeństwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp.Wodnej Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Prężynie- etap I 39.376 PLN 12.730 PLN 2.250 PLN

3.921 PLN wkład mieszkań.
2003 Uporządkowano zbiorowisko roślinne i wykonano nowe nasadzenia
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Dyskusja panelowa „Porozmawiajmy o Unii Europejskiej” 12 590,21 PLN 6 924,57 PLN 5 665,64 PLN III 2004 400 osób biorących udział w projekcie
Kontrakt dla woj. opolskiego na rok 2004 Perełki baroku na rynku bialskim-odnowienie figury św. Jana Nepomucena 15 900 PLN 7 900 PLN 8 000 PLN VIII-X 2004 Odnowiony pomnik św. Jana Nepomucena z XVIII w.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Częściowa wymiana stolarki okiennej w SP Biała 60.428,06 PLN 34.870 PLN 25.558,06
PLN
2004 Wymieniono 37 szt. okien
ARiMR – Bank
Światowy
Modernizacja sanitariatów i szatani w SP
Gostomia

Wyposażenie świetlicy szkolnej
36.680 PLN


 2.300 PLN
14.671 PLN


966 PLN   
22.007 PLN


1.334 PLN
2004 Zmodernizowano sanitariaty.

Adaptowano pomieszczenie na świetlicę szkolną i wyposażono w meble i pomoce edukacyjne.
ARiMR – Bank
Światowy
Remont i wyposażenie  świetlicy w Publicznym Gimnazjum w Łączniku 11.769 PLN 4.077 PLN 7692 PLN 2004 Wyremontowano pomieszczenie świetlicy
oraz wyposażono w meble
Ministerstwo Edukacji Narodowej Wyposażenie  sali dydaktycznej w SP Gostomia 4.700 PLN 4.700 PLN _______ 2005 Wyposażono 1 pomieszczenie dydaktyczne w sprzęt  i pomoce dydaktyczne
 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Gminne Centrum Informacji  48000 PLN 33000PLN  15000 PLN  2005   Utworzono GCI z 5 komputerami dostępnymi dla mieszkańców gminy Biała
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej   Spotkanie miast partnerskich we wspólnej Europie 7 650 PLN  4 350 PLN   3 300 PLN  V 2005 50 osób biorących udział w projekcie 
Dotacja celowa Opolskiego Wojew. Konserwatora Zabytków  Prace renowac.-konserwatorskie przy figurze M. Boskiej   25 674,19 PLN 12 837,09 PLN  12 837,1 PLN   VII-VIII 2005 Odnowiony barokowy pomnik maryjny 
Kontrakt dla woj. opolskiego na lata 2005-2006  Monocykle -wehikułem regionu  50700 PLN 35400 PLN   15300 PLN VIII 2006  W projekcie wzięło udział 5000 osób 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”
im. Macieja Rataja /
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Wieś też uczy. Rozwój wiedzy i umiejętności społeczności Chrzelic 10.980 PLN 9.980 PLN 1.000 PLN 2007 Wyposażenie uczestników zajęć w nowe kwalifikacje i umiejętności; zakup fotograficznego aparatu cyfrowego, drukarki laserowej, rzutnika multimedialnego i ekranu
MEN-Rządowy program "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" PSP w Gostomii Wycieczka edukacyjna do Wrocławia "Od średniowiecza po współczesność" 1.778 PLN 1.245 PLN 533 PLN 2007 20 uczniów wyjechało na 3 dniową wycieczkę do Gniezna-Biskupin-Poznań
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży PG w Białej "Wakacyjnym szlakiem wiedzy i umiejętności" 73.780,28 PLN 51.360,28 PLN 22.420 PLN rok szkolny 2007/2008 Programem objęto 75 uczniów-zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy szkoleniowe w czasie wakacji.
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży PSP w Łączniku "Przyszłości tak-przemocy nie" 11.620 PLN 8.100 PLN 3.020 PLN (wolontariat i 500 zł wkładu własnego) wakacje letnie 2007 Zorganizowano wakacje letnie dla 40 uczniów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Łączniku 5.165,48 PLN 5.165,48 PLN wkład niefinansowy 2008 Wyposażenie biblioteki w 3 komputery PC wraz z oprogramowaniem i podłączeniem do internetu
MEN-rządowy program wspierania organów prowadzących monitoring wizyjny w szkołach PG w Białej Monitoring wizyjny w szkole 8.000 PLN 7.000 PLN 1.000 PLN 2008 Standardowy zestaw do monitoringu szkoły
Ministerstwo Edukacji Narodowej PSP w Śmiczu i Pogórzu-wymiana stolarki okiennej 61.338,66 PLN 12.006 PLN 49.332,66 PLN 2008 Wymieniono okna w szkole w Śmiczu - 31szt i Pogórzu - 25szt
MEN-rządowy program Rozwój edukacji na terenach wiejskich-Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych SP w Gostomii "Alternatywa dla telewizora" 7.120 PLN 5.235 PLN 1.885 PLN 2008 Zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III dla 20 uczniów w okresie październik-grudzień 2008
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży PSP w Białej "Gimnastyka nie tylko języka" 45.016,03 PLN 31.336,96 PLN 13.679,10 PLN 2008 Zajęcia pozalekcyjne dla 121 uczniów w okresie październik-grudzień 2008
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu "Spotkania ze sztuką" 13.155 PLN 8.928 PLN 4.227 PLN (wolontariat i 500 zł środki finansowe) 2008 Zajęcia pozalekcyjne dla 78 uczniów szkoły i przedszkola w okresie październik-listopad 2008
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży SP w Gostomii "Uwierzmy w siebie" 25.280 PLN 17.430 PLN 7.850 PLN (wolontariat i 700 zł środki finansowe) 2008 Zajęcia pozalekcyjne dla 46 uczniów w okresie październik-grudzień 2008
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży PP w Białej "Odkrywamy i rozwijamy nasze talenty" 16.976 PLN 11.591 PLN 5.385 PLN (wolontariat) 2008 Zajęcia dodatkowe dla 124 dzieci w okresie październik-grudzień 2008
MEN-Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego-wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży PP w Ligocie Bialskiej "Mali artyści-mamo, tato, tak widzę świat i siebie" 5.065 PLN 3.370 PLN 1.695 PLN 2008 Zwiększenie godzin opiek.edukac. dla 20 dzieci w okresie od października do grudnia 2008
Fundacja Wspomagania Wsi
Bank Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
CHRZELICKIE GRZYBOBRANIE. Budowa i uruchomienie suszarni grzybów przy Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach, województwo opolskie 11.130 PLN
9.880 PLN
1.250 PLN 2007
-2008
Projekt w trakcie realizacji:
Celem projektu jest zwiększenie aktywności ekonomicznej i przedsiębiorczości mieszkańców wsi Chrzelice. W ramach projektu obok Wiejskiego Centrum Integracji powstała suszarnia grzybów oraz wyprodukowano woreczki na suszone grzyby.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 15 lat partnerstwa Marienheide - Biała 27984,36 PLN 6880 PLN 21104,36 PLN V 2008 150 osób biorących udział w projekcie
Program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Remont mieszkań komunalnych z podzieleniem dwóch mieszkań na cztery mieszkania socjalne - ul. Składowa 1, 48-210 Biała 96 439,46 PLN 26 488,91 PLN 69 950,55 PLN V 2008 Remont mieszkań komunalnych na parterze z podzieleniem dwóch mieszkań na cztery mieszkania socjalne
Budżet województwa opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert Razem żyjemy. Razem zmieniamy. Promocja idei odnowy wsi. 25729 PLN 10.000 PLN  15729 PLN VIII 2008 VI Ogólnopolski Zjazd Monocyklistów, II Międzynarodowe Zawody Strażackie, Dzień Kultury Niemieckiej
Samorząd województwa opolskiego Razem żyjemy. Razem zmieniamy 2009. Promocja idei odnowy wsi w Chrzelicach 23820 PLN 10000 PLN 13830 PLN 23.04.2009 do 30.09.2009 zrealizowany

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2009 rok

Budowa hali widowiskowo – sportowej w Łączniku, Gmina Biała

3.143.200,00

  PLN

866.000,00

  PLN

2.431.000,00

  PLN
2009
-2010

Wykonano prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 2009 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Uczeń na wsi"-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne 29.079,25 PLN 29.079,25 PLN -----------

rok szkolny

2007/2008

Programem objęto 16 uczniów niepełnosprawnych-szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  "Uczeń na wsi"-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne  38.950 PLN 38.950 PLN  -----------

 rok szkolny

2008/2009

Pomoc finansowa do kosztów nauki dla 20 uczniów niepełnosprawnych-szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Narodowy Bank Polski Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach z terenów wiejskich 2459 PLN 2000 PLN 459 PLN 04.III.2009 do 06.III.2009 zrealizowany
Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na 2009 rok z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzącego z MSiT RP   
Budowa hali widowiskowo- sportowej w Łączniku 3482427,77 PLN 866000,00
PLN   
2616427,77
PLN   
X 2009-IX 2010 Wybudowano halę widowiskowo-sportową o wymiarach: 18,55m x 43,45m wraz z zapleczem socjalno-technicznym, magazynem, szatniami i łazienkami.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 Przebudowa drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia i budową chodników relacji Olbrachcice-Solec, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze   1309198,50 PLN 654599,24 PLN    654599,26
PLN
III 2010-IX 2010 Przebudowano istniejącą nawierzchnię drogową, wjazdy na pola i posesje oraz zmodernizowano system odwodnienia i wykonano ciąg pieszy na terenie zabudowanym we wsiach Olbrachcice i Solec.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg