• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wspólny rozwój - ja w przedszkolu a mama w pracy

KAPITAL_LUDZKI.jpeg POL_Biała_COA.jpeg UE_Fundusz.jpeg
   
"Wspólny rozwój - ja w przedszkolu a mama w pracy"

   
INFORMACJA O PROJEKCIE

Szanowni Rodzice
   
     Z radością informujemy, że Gmina Biała  otrzymała  z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu „Wspólny rozwój - ja w przedszkolu a mama w pracy”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.  
        Projekt skierowany jest do dzieci w wieku  3 – 5 lat zamieszkałych w Gminie Biała.
Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku od 3 – 5 lat w wychowaniu przedszkolnym na terenie gminy Biała, poprzez realizację celów szczegółowych: poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli - wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Projekt realizowany jest w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w gminie Biała i obejmuje następujące zadania:

1. Publiczne Przedszkole w Białej z Oddziałem Zamiejscowym w Prężynie:
    Oddział Zamiejscowy w Prężynie:

 • wydłużenie czasu pracy o 3 godz. dziennie;
 • zajęcia dodatkowe: logopedyczne i rytmika;

    Przedszkole w Białej:

 • zajęcia dodatkowe:  język angielski, logopedyczne, artystyczne i rytmika.

2.Publiczne Przedszkole w Łączniku  z Odziałem Zamiejscowym w Chrzelicach:
      Przedszkole w Łączniku:

 • wydłużenie czasu pracy o 3 godz. dziennie;
 • zajęcia dodatkowe: ekologiczno- przyrodnicze, teatralne i plastyczne;

    Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach:

 • wydłużenie czasu pracy o 1 godz. dziennie.

3.  Publiczne  Przedszkole w Gostomi z Oddziałem Zamiejscowym w Solcu:

 • wydłużenie czasu pracy  o 1 godz. dziennie,
 • zajęcia dodatkowe: logopedyczne, rytmika,  ekologiczno-przyrodnicze.

4. Publiczne Przedszkole w Ligocie Bialskiej:

 • wydłużenie czasu pracy o 1 godz. dziennie
 • dodatkowe zajęcia: logopedyczne, rytmika,  ekologiczno - przyrodnicze.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu:
    Publiczne Przedszkole w Pogórzu:

 • zajęcia dodatkowe: rytmika i ekologiczno - przyrodnicze,

    Oddział Przedszkolny w Brzeźnicy:

 • wydłużenie czasu pracy o 1 godz. dziennie.

6. Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Śmiczu:

 • dodatkowe zajęcia: logopedyczne i rytmika.
Poza zajęciami dodatkowymi zaplanowane są dla uczestników projektu wyjazdy autokarowe oraz zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Projekt realizowany jest od listopada 2009 do lipca 2010r.
Na dodatkowe zajęcia zapraszani będą również rodzice, aby mogli obserwować umiejętności i zdolności dziecka oraz poznać znaczenie wczesnej edukacji we wszechstronnym rozwoju dzieci i pozytywnego wpływu na ich późniejszą edukację szkolną.

Wartość projektu    -  362.520,00 PLN
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego  - 357,082,20PLN
Wkład własny   -  5.437,80 PLN


Serdecznie zapraszamy rodziców zainteresowanych udziałem przedszkolaków w projekcie  do kontaktu z dyrektorami przedszkoli lub Biurem Projektu w Urzędzie Miejskim w Białej pok. Nr 12.


Deklaracje zgłoszeniowe dostępne są w przedszkolach.

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg