Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący wykonywania zabiegów ochrony roślin

KOMUNIKAT SPECJALNY
W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu Odział Prudniku
podaje wytyczne  dotyczące środków ostrożności  
zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

  • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 455);
  • zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną;
  • należy bardzo DOKŁADNIE  I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę  na część etykiety instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
  • nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia oraz na uprawach na których są kwitnące chwasty;
  • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
  • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
  • usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół, w przypadku gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

IZABELA KIK
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU