• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje projektu uchwały pn. „Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mogą wyrazić opinię bądź uwagi (pisemnie), które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

            Konsultacje odbędą się w terminie: od 02.10.2023 r. do 16.10.2023 r.


PDFZarządzenie Burmistrza Białej w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf (73,27KB)

PDFProjekt uchwały Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2024.pdf (495,44KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg