• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolejne mieszkanie wspomagane w Białej!

logo RPO nowe.jpeg

W dniu dzisiejszym Burmistrz Białej Edward Plicko wraz z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego - Zuzanną Donath-Kasiurą, Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - Agnieszką Gabruk oraz Dyrektorem Ośrodka Regionalnego – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Magdaleną Popławską dokonali uroczystego otwarcia mieszkania wspomaganego w Białej.

W spotkaniu udział wzięli także Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Piotr Wach, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej – Maria Klimowicz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku – Ewa Pawlinów, Prezes Banku Żywności w Opolu – Edward Ambicki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej - Sabina Gorek, Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Białej – Jacek Czerwiński oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Białej i OPS w Białej. Poświęcenia mieszkania dokonał proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej - Mariusz Wardęga.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn.: „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu był  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, natomiast realizatorem Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg