Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków - edycja 2

Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

 

 

Gmina Biała otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

1) do dotacji udzielanej na pokrycie koniecznych nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, którym jest kościół parafialny w Białej.

Projekt "Remont budynku kościoła parafialnego w Białej" zgłoszony został przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Białej. Obejmuje niezbędne prace zwiazane z remontem elewacji.

Planowana wartość całkowita projektu: 1.326.531,00zł

Planowane dofinansowanie: 1.300.000,00zł

Planowany wkład własny: 26.531,00zł, w tym środki Gminy Biała: 3.000,00zł

2) do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, którym jest cmentarz żydowski w Białej.

Projekt "Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza żydowskiego w Białej" został zgłoszony przez Gminę Biała i obejmuje odtworzenie najważniejszego elementu dawnego ogrodzenia kirkutu, tj. bramy głównej. Gmina Biała dysponuje zabytkiem w oparciu o umowę użyczenia. 

Planowana wartość całkowita projektu: 245.000,00zł

Planowane dofinansowanie: 240.000,00zł

Planowany wkład własny: 5.000,00zł