Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni

  Brak opisu obrazka

 

Projekt pn."Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni" został przyjęty do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych (nabór dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane ppgr).

Planowana kwota zadania inwestycyjnego: 2.150.000,00zł

Kwota dofinansowania: 2.000.000,00zł

Zakres zadania obejmuje:

1.opracowanie i wyeksponowanie w publicznym miejscu tablicy informacyjnej o miejscowości Radostynia i przebiegu szlaku rowerowego wraz z jego najważniejszymi elementami;

2. wybudowanie ok. 1,1km utwardzonego asfaltem traktu o szerokości ok. 3,5m łączącego drogę powiatową z ostatnimi zabudowaniami Radostyni od strony północnej, wraz z odpowiednim oznakowaniem w terenie.

Szlak rowerowy poprowadzi użytkownika od pozostałości po dawnym parku (zabytek gminnej ewidencji zabytków), poprzez dawny folwark (oficyna dworska, zabytek w gminnej ewidencji zabytków), zachęci do odpoczynku na nowej realizacji (wiejski park rekreacji), gdzie znajdzie on informacje o XVIIIw. kaplicy-dzwonnicy znajdującej na dalszym etapie szlaku (zabytek w rejestrze zabytków woj. opolskiego), od której bezkolizyjnie przejedzie do drogi powiatowej nr DP1206 O, korzystając z nowo wybudowanego w ramach zadania fragmentu traktu.
Radostynia to jedna z większych miejscowości Gminy Biała pod względem liczby mieszkańców. Gmina Biała w ten sposób podejmuje różne inicjatywy – również poprzez niniejszy projekt, wskazujący na inne aspekty dziejów wioski niż wieloletnie funkcjonowanie ppgr na jej terenie. Tablica informacyjno-promocyjna o walorach wioski stanie w miejscu koncentracji życia społeczności lokalnej, tj. przy świetlicy wiejskiej, która zyskuje obecnie blask dzięki ulokowaniu za nią wiejskiego parku rekreacji. Radostynia zaczyna się rozwijać, a niniejsze zadanie pozwoli utrzymać tę tendencję, pokazując jej wartość historyczną. Dodatkowym atutem jest motywowanie mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu: na rowerze, spacerze i na odkrywaniu ciekawostek z historii miejsca zamieszkania.