• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap II

logo wspólne.jpeg

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3500mb, obejmującej część miejscowości Łącznik. Planuje się kanalizację częściowo grawitacyjną oraz częściowo tłoczną. Zakres zadania obejmuje:

- budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami do granic posesji: prace będą wykonywane metodą wykopową oraz
bezwykopową ze względu na znaczne różnice w ukształtowaniu terenu;

- budowę studni przelotowych;

- budowę przepompowni ścieków;

- odtworzenie nawierzchni dróg, w których ciągu zostanie wybudowany przedmiotowy kolektor sanitarny.


Przewidywana wartość inwestycji : 9.000.000,00zł
Kwota dofinansowania: 8.500.000,00zł

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg