Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap II

Brak opisu obrazka

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3500mb, obejmującej część miejscowości Łącznik. Planuje się kanalizację częściowo grawitacyjną oraz częściowo tłoczną. Zakres zadania obejmuje:

- budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami do granic posesji: prace będą wykonywane metodą wykopową oraz
bezwykopową ze względu na znaczne różnice w ukształtowaniu terenu;

- budowę studni przelotowych;

- budowę przepompowni ścieków;

- odtworzenie nawierzchni dróg, w których ciągu zostanie wybudowany przedmiotowy kolektor sanitarny.


Przewidywana wartość inwestycji : 9.000.000,00zł
Kwota dofinansowania: 8.500.000,00zł