Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej

Brak opisu obrazka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do projektu "Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej" w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (Moduł A).

Projekt poprawi warunki korzystania z kompleksu szkolno-przedszkolnego przez osoby ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z ograniczeniami w poruszaniu się. W efekcie projektu poziom dostępności tej największej w gminie placówki oświatowej znacznie się poprawi. Zadanie obejmuje budowę windy zewnętrznej w miejscu obecnej, niefunkcjonującej platformy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Planowany termin realizacji: III kw. 2024r.

Planowana wartość projektu: 637.400,00zł

Planowane dofinansowanie z PFRON: 509.920,00zł