Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku

Brak opisu obrazka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do projektu "Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku" w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (Moduł C).

Głównym celem jest utworzenie w Łączniku bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw integrującego całą społeczność w aspekcie zabawy, edukacji, relacji międzyludzkich. Cel zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji na jedynym w Łączniku istniejącym placu zabaw przy ul.Fabrycznej 4b. W efekcie tego powstanie ogólnodostępna przestrzeń publiczna dostosowana do zróżnicowanych potrzeb tejże społeczności. Zadanie obejmuje zwiększenie powierzchni placu i ilości urządzeń zabawowych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, a całość dopełnią elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Planowany termin realizacji: III kw. 2024r.

Planowana wartość projektu: 682.850,00zł

Planowane dofinansowanie z PFRON: 546.280,00zł