• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Białej

W dniu 31 października 2023 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Białej.

W trakcie sesji zaprezentowano informację o zaspokojeniu potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji za a okres 01.01.2023 r. – 10.10.2023 r. oraz informacje o ochronie p/poż. w mieście i gminie Biała.

Podjęto 8 uchwał. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na akty dotyczące:

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz” oraz zadania „Remont drogi powiatowej nr 1281 relacji Żabnik – Zawada”;
  • przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Biała;
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2023 rok;
  • uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
  • przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Gminy Biała na lata 2023-2030.

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 31 października 2023 roku dostępnej pod linkiem:

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg