• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - do 20 grudnia 2023r.

Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych ( szamb ) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Biała zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022r. Poz.2519 ze zm.).

 

Trawa akcja składania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Prosimy mieszkańców o składanie zgłoszeń do dnia 20 grudnia 2023r.,  w celu aktualizacji danych posiadanych przez Urząd Miejski w Białej i dostosowanie ich aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych w formie kontroli na terenie Państwa posesji w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

-w Urzędzie Miejskim w Białej (pok. nr 1) lub

-w linku: https://bip.biala.gmina.pl/download/attachment/31623/formularz-zgloszenia-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.pdf

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

-Urzędu Miejskiego w Białej – sekretariat lub pok. nr 1, lub

-pocztą na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, lub

-Elektroniczna Skrzynka Podawcza: epuap.gov.pl Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.

                                                                                                                     

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg