• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców

 rpo-fc.jpeg  herb_z_podpisem.jpeg  UE_Fundusz.jpeg

„Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII” Promocja integracji  społeczne”, Działanie 7.3.” Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o projekcie  i rekrutacja uczestników do projektu


Szanowni Państwo!
                      
Gmina Biała realizuje projekt  konkursowy p.n. „Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców”, który skierowany jest do :

 • osób bezrobotnych,
 • osób aktywnych zawodowo i zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w
  zakresie   rozwoju postaw prospołecznych i zawodowych,
 • liderów lokalnych, sołtysów i działaczy organizacji pozarządowych chcących pomóc w
  rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, ograniczać zagrożenia wykluczenia   
  społecznego i wzmacniać integrację mieszkańców.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności Gminy Biała.
Cel główny będzie realizowany poprzez:

 • cykl spotkań z doradcą zawodowym i  psychologiem,
 • warsztatów z poprawy wizerunku,
 • szkolenia z zakresu  wsparcia organizacji pozarządowych i spotkań z liderami i aktywistami
 • kurs szkoleniowy w zakresie florystyki ( bukieciarstwa)
 • kurs szkoleniowy w zakresie obsługi komputera
 • szkolenie z zakresie udzielania pierwszej pomocy  i szkolenie z bhp
 • prelekcję lekarza na temat zdrowego stylu życia,
 • imprezę integracyjną  na zakończenie i podsumowanie  projektu .


Szkolenia odbywać się będą w grupach tematycznych  w Gminnym Centrum Kultury w Białej  ul. Prudnicka Nr 35  w terminie ustalonym z uczestnikami projektu.

Wszystkie  szkolenia i kursy są bezpłatne.

 
Projekt realizowany jest od  1 kwietnia 2010 do 30 września  2010r.
Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest do 15 maja 2010r.  poprzez zgłoszenia w  Urzędzie Miejskim w Białej pok. Nr 13  osobiście lub telefonicznie – nr tel. 077 4388 558 lub  w Gminnym Centrum Kultury Białej– ul. Prudnicka Nr 35   - osobiście lub telefonicznie - nr  tel. 077 4387035.
Deklaracje uczestnictwa  dostępne są w miejscach przyjmowania zgłoszeń.

      Serdecznie zapraszamy Państwa  do uczestnictwa w projekcie.


                                                                                                          Maria Tomala
Zastępca Burmistrza 


Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg