• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nasze pogranicze - doceniamy siebie i sąsiadów!

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Projekt „Nasze pogranicze – doceniamy siebie i sąsiadów!/Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!” realizowany jest przez Gminę Biała oraz Město Albrechtice w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Polska – Czechy.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o wspólnym obszarze poprzez aktywne uczestniczenie mieszkańców obu partnerskich gmin w wydarzeniach, które zwracają uwagę na walory miejsca zamieszkania oraz terenu pogranicza polsko-czeskiego. Realizacja wspólnych eventów (konkursy, wycieczki, szkolenie z zasad ruchu turystycznego, przyjmowanie gości z sąsiedniego kraju) zacieśni współpracę instytucjonalną między partnerskimi gminami oraz wzmocni integrację społeczności lokalnej w aspekcie transgranicznym i międzypokoleniowym. Tym samym projekt stanie się narzędziem eliminującym ujemne skutki nieświadomości społeczności lokalnej o atrakcyjności miejsca zamieszkania, zwróci uwagę na nieodkryte kierunki turystyki poznawczej. Będzie także promował zasady dobrego sąsiedztwa i ideę współpracy transgranicznej.

W ramach projektu przewidziano kilka działań z udziałem mieszkańców partnerskich gmin, z których warto skorzystać – dlatego już dziś zachęcamy do śledzenia informacji o akacjach projektu.  Oprócz niezapomnianych wrażeń z wycieczek i nagród otrzymanych w konkursach, śladem projektu w dalszej promocji partnerskich gmin będą ulepszone strony internetowe w zakresie turystyki oraz album o Gminie Biała.

Informujemy ponadto, że całkowita wartość projektu wynosi: 21.312,35euro, a na realizację projektu zawarto umowę o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 18.115,49euro oraz z budżetu państwa polskiego w kwocie: 1.065,61euro.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg