• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Białej

W dniu 29 listopada 2023 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Białej, podczas której zaprezentowano informację związaną z promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową w Gminie Biała.

Podjęto 12 uchwał dotyczących m. in.:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik w Gminie Biała;
 • ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2024 rok;
 • ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała;
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2026;
 • ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz uchwały związane z ww. rządowym programem

Zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 29.11.2023 roku dostępną pod linkiem:

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html
 
Dzięki niej można uzyskać szczegółowe informacje na temat omawianych kwestii oraz dowiedzieć się więcej o podejmowanych decyzjach na rzecz rozwoju Gminy Biała.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg