• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 495/3, 496/3, a.m. 4, obręb Prężyna, dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Prudnik w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, za pomocą ujęcia źródlanego "Prężyna"

PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia.pdf (281,17KB)PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia.pdf (281,17KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg