• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wspólny rozwój – ja w przedszkolu, a mama w pracy II

stopka.jpeg

  „ Wspólny rozwój – ja w  przedszkolu, a mama w pracy II”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet IX. – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest do września 2010r. do końca czerwca 2011 we wszystkich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w Gminie Biała.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku 3–5 lat zamieszkałe w Gminie Biała oraz dzieci 6 letnie uczęszczające do  publicznych przedszkoli. 
Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym w gminie Biała poprzez nieodpłatne:

  • wydłużenie czasu  pracy przedszkoli ,
  • organizację dodatkowych zajęć a w szczególności:  logopedycznych , rytmiki, plastyki, sportowych,  ekologiczno-przyrodniczych , artystycznych,
  • organizację wycieczek.

W ramach projektu wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do prowadzenia dodatkowych zajęć.


Wartość projektu:             464.632,00 zł
Kwota dofinansowania : 457.662,52 zł
Wkład  własny gminy:          6.969,48 zł  

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg