• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach

logo_gora_unia_prow.jpeg

Unijna dotacja na remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do działalności na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców wsi Kolnowice, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz utworzenie sanitariatów w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Kolnowicach.

Przedmiotowa operacja niewątpliwie wpłynie na podwyższenie standardu tejże placówki, w wyniku którego będzie można organizować zebrania wiejskie, spotkania, warsztaty, kursy lub szkolenia, imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne.

 

Całkowita wartość projektu: 27 494,68 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 882,72 PLN
Wkład własny Gminnego Centrum Kultury: 9 611,96 PLN

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg