• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

14 listopada 2023 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. poz. 2473).

Do kwalifikacji w 2024 roku WEZWANI BĘDĄ:

 • mężczyźni z rocznika 2005 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004 bez określonej kategorii zdrowia,
 • osoby, które otrzymały w latach 2022-2023 kategorię zdrowia B,
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005, które w roku 2023/2024 kończą naukę na kierunkach np. medycznych czy psychologicznych,
 • ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat.

Kwalifikacja wojskowa POLEGA NA:

 • określeniu zdolności do służby wojskowej, opartej o obiektywne przesłanki zdrowotne i polegającej na nadaniu kategorii – od A (zdolny do służby wojskowej) do E (niezdolny),
 • wpisaniu do ewidencji wojskowej,
 • przeniesieniu do rezerwy pasywnej (chyba że podczas kwalifikacji ochotnik zadeklaruje chęć odbycia służby wojskowej),
 • wydaniu zaświadczenia,
 • przekazaniu informacji o możliwości odbycia służby wojskowej przez zainteresowanych.

Procedura kwalifikacji dla osób z terenu naszej gminy odbędzie się w Prudniku przy ulicy Kościuszki 76  w dniach 16.04.2024 r. i 17.04.2024 r. w godzinach od 12:00 do godz. 15:30, jednak w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość stawienia się w dniach od 03.04.2024 r. do 18.04.2024 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2023 poz. 440) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej(jeżeli takie dokumenty posiada), jak również dokumentację medyczną z wcześniejszego okresu w przypadku chorób i schorzeń poważniejszych, przewlekłych i długotrwałych- w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji, nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu Burmistrza Białej, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie Burmistrza wraz z podaniem uzasadnienia przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie, osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym najbliższym dostępnym terminie.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielić może pracownik Urzędu Miejskiego w Białej prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej, dostępny pod numerem telefonu: 77 438 85 53

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://wcrkedzierzyn-kozle.wp.mil.pl/aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2024-0102-30042024r/

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg