• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje z mieszkańcami Białej w sprawie projektu statutu nowotworzonego sołectwa "Przedmieście" w Białej

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 21 maja 2014 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Białej konsultacji w sprawie projektu statutu nowotworzonego sołectwa „Przedmieście” w Białej

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę

mieszkańców Białej z ulic: Stare Miasto, Szynowice i Świerczewskiego,

że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Białej Nr OR.0050.662.2014r. z dnia 20 maja 2014r.

przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu Statutu nowotworzonego sołectwa „Przedmieście” w Białej.

Konsultacje przeprowadzone będą:

  1. w okresie od 27 maja 2014r. do 10 czerwca 2014r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag, propozycji do projektu statutu.

Projekt statutu dostępny będzie w tym okresie w Urzędzie Miejskim w Białej (pokój Nr 17) na tablicach ogłoszeń Urzędu ( I i II piętro) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie promocyjnej Urzędu: www.biala.gmina.pl

  1. w dniu 11 czerwca 2014r. na spotkaniu Burmistrza Białej z mieszkańcami.

Opinie i uwagi do projektu statutu należy składać na przygotowanym do tego formularzu dostępnym w Urzędzie i na w/w stronach internetowych.

Formularz należy przekazać do sekretariatu Urzędu do dnia 10 czerwca 2014 r. lub wypełniony elektronicznie na adres:

Zebranie – spotkanie z mieszkańcami odbędzie się

w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 2000 w Białej – Bar „Pod Łysą”

 

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach.

 

Burmistrz Białej

Arnold Hindera


Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg