• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wywiad z Burmistrzem Białej Edwardem Plicko

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z Burmistrzem Białej Edwardem Pilcko, zamieszczonym w ostatnim wydaniu "Panoramy Bialskiej", którego treść publikujemy poniżej:

 

1. Dobiegł końca rok 2023 można więc pokusić się o jego podsumowanie. Jaki był on dla naszej gminy ?

            Na wstępie jednak  z okazji Nowego Roku chciałbym Państwu- Naszym Mieszkańcom złożyć najlepsze Życzenia Noworoczne, życząc przede wszystkim  dużo, dużo zdrowia, szczęścia i wiele radości na co dzień, błogosławieństwa Bożego oraz spełnienia marzeń i realizacji wszystkich założonych sobie celów.

             Miniony rok jak również wcześniejsze lata obfitował w wiele wielomilionowych inwestycji i tych  pomniejszych, jednakże bardzo ważnych społecznie. Wzorem Prężyny, Krobusza i Mokrej przebudowane zostały kolejne gminne drogi w Wilkowie (ok 4 mln złotych) i Ogierniczy (ok 3,5 mln złotych). W ramach tych zadań została wyremontowana i częściowo przebudowana kanalizacja burzowa, wybudowane nowe 2 metrowe chodniki, utwardzone pobocza i położona dwuwarstwowa nawierzchnia asfaltowa na pasie jezdnym, a w Ogierniczu dodatkowo zagospodarowany został teren po byłym otwartym zbiorniku p-pożarowym. Na kolejne inwestycje drogowe w ramach Polskiego Ładu pozyskaliśmy (ok 5,5 mln złotych)  wykonując remont czterech ulic w Białej (ul Kościuszki, Wałowej, Szkolnej i Parkowej) oraz dróg dojazdowych do Mokrej, Ogierniczy i dróg w Pogórzu i Grabinie. Z końcem roku została również wyasfaltowana droga obok boiska w Ligocie Bialskiej (ok 450 tyś złotych). Rozpoczęta również została bardzo duża i bardzo kosztowna inwestycja w Łączniku polegająca na zaprojektowaniu i  wykonaniu I-ego etapu kanalizacji sanitarnej  oraz budowie nowej oczyszczalni ścieków obok Łącznika. Pierwszy odcinek budowy kanalizacji został zakończony pod przebudowywaną ulicą Fabryczną, a teraz trwa budowa na ulicach przyległych. Dodatkowo pozyskaliśmy  pieniądze na dalszy etap kanalizowania sanitarnego Łącznika w ramach Polskiego Ładu w kwocie 8.5 mln złotych. Kolejnymi inwestycjami były remonty  dachów na szkole w Łączniku i Pogórzu oraz na dwóch kamienicach komunalnych w Białej. Powstały przy naszych szkołach dwa stacjonarne miasteczka rowerowe w Białej i Gostomi oraz trzy mobilne w Łączniku, Pogórzu i Śmiczu. Miasteczka te  pozwolą dzieciom tych szkół na praktyczne poznanie zasad  ruchu drogowego. Z końcem roku zakończona została również ponad 5 milionowa inwestycja (95% dotacji) budowy PSZOK-u pomiędzy Ligotą Bialską a Górką Prudnicką, wraz z zakupem ładowarki teleskopowej i samochodu ciężarowego. Zrealizowane zadanie pozwoli nam na zmniejszenie kosztów składowania i segregacji śmieci komunalnych. Została rozpoczęta budowa Parku Rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Radostyni w ramach 98% dotacji z Polskiego Ładu dla miejscowości po PGR-owskich. Na zagospodarowanym terenie powstanie wiata biesiadna, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, siłownia zewnętrzna i nowy plac zabaw. W trakcie realizacji jest również zagospodarowywany teren obok baszty w Białej. Zakończona została inwestycja budowy windy w urzędzie oraz realizacja zadania poprawy dostępności urzędu dla osób z niepełnosprawnościami. Trwają tam jeszcze  prace remontowe korytarzy i tylnej ewakuacyjnej klatki schodowej. W minionym roku zrealizowany został również oczekiwany przez lokalną społeczność kapitalny remont przedszkola w Chrzelicach. Wyremontowane zostały również cztery mieszkania wspomagane w ramach pozyskanych środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Zrealizowane też zostały  przez naszych kreatywnych Sołtysów inwestycje w ramach Funduszy Sołeckich ( ok 800 tyś złotych) oraz w ramach Inicjatywy Marszałkowskiej. Dla 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej został zakupiony sprzęt p-pożarowy wartości ponad 70 tyś złotych przy 50% wsparciu w ramach WFOŚiGW w Opolu. W 2023 roku wartość wykonanych inwestycji po raz kolejny przekroczyła kwotę 20 mln złotych i na zadania te nie została  zaciągnięta ani złotówka kredytu. Oczywiście te wszystkie inwestycje i osiągnięcia finansowe nie powstałyby bez wspaniałej pracy i zaangażowania wszystkich pracowników urzędu oraz  pracowników jednostek pomocniczych, wspierających radnych i zaangażowanych sołtysów, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.

 

2. Co Pana szczególnie ucieszyło w poprzednim roku pod względem wykonanych inwestycji ?

             Z końcem 2022 roku zakończyliśmy ponad 8 milionową inwestycję rewitalizacji ok 200 metrowego odcinka murów obronnych, terenu przy tych murach oraz remontu i udostępnienia dwóch wież wodnej i ciśnień wraz z budową pieszej ścieżki prowadzącej do niej wzdłuż ogródków działkowych. Ta duża inwestycja pozwoliła nam w kwietniu 2023 roku dokonać uroczystego otwarcia tych dwóch wież widokowych w połączeniu z basztą i stworzeniem tzw. „produktu turystycznego”. Polega on na utworzeniu na trzech wieżach, trzech punktów widokowych oraz stworzeniu szlaków turystycznych do najciekawszych zakątków i zabytków naszej Gminy. Te inwestycje połączone ze przygotowanym „produktem turystycznym” pozwoliły nam znaleźć się na mapie turystycznej naszego województwa, promować piękne walory naszej gminy, jej mieszkańców i zdobyć wyróżnienie  Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Kolejnym pięknym wydarzeniem  minionego roku było zdobycie  nagrody I-go miejsca w konkursie Marszałka na najpiękniejszy obiekt użyteczności publicznej województwa opolskiego dla budynku byłego Kościoła Ewangelickiego.  Przyjemnie też było zobaczyć radosne i zadowolone twarze dzieci i ich rodziców po kapitalnym remoncie przedszkola w Chrzelicach. Cieszy również  to, że dzięki wykonanym termomodernizacjom budynków szkolnych i użyteczności publicznej, założonej fotowoltaice i wymianie kotłów grzewczych i instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianie oświetlenia ulicznego na LED-owe udało nam się znacznie ograniczyć wydatki tzw. koszty bieżące za energię i opał, a dodatkowo uzyskać wyróżnienie „ Gminy EKO”

 

3. Czy są rzezy których nie udało się wykonać ?

            Nie udało nam się pozyskać pieniędzy na przebudowę i kapitalny remont przedszkola w Białej i przebudowę dróg gminnych w Olbrachcicach i Chrzelicach. Jednakże nowe zapowiadane dofinansowania w ramach Unijnego KPO, na pewno pozwolą nam na zrealizowanie tych i wielu innych zadań.

 

4. Jak wyglądają najbliższe plany gminy na rok 2024 ?

            Zakładamy, że to będzie kolejny rok,  bogaty w inwestycje gminne,  na które pozyskaliśmy już wiele środków zewnętrznych i mamy zamiar pozyskać kolejne.  W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowane są inwestycje na poziomie ok 30 mln złotych i po raz kolejny  bez zaciągania  kredytu. Największymi inwestycjami będą budowa dalszego etapu kanalizacji sanitarnej w Łączniku i Dębinie (ok 9,2 mln złotych) oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków obok Łącznika ( ok 10 mln złotych). Przy zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku zostanie wybudowany nowy plac zabaw wartości ponad 600 tyś złotych i zostaną wyremontowane w budynku szkoły dwie toalety (ok 100 tyś złotych). Przy szkole w Pogórzu przy współudziale  Stowarzyszenia Odnowy Wsi zostanie zagospodarowany teren placu zabaw i boiska szkolnego (ponad 450 tyś złotych). Będziemy budować nową przeszkloną windę w zespole szkolno-przedszkolnym w Białej (ponad 400 tyś złotych) i remontować dwie toalety wartości ok 130 tys. złotych oraz remontować trzy kamienice gminne przy ulicy Kościuszki i Zamkowej w Białej, a także kamienicę przy ulicy Św. Walentego w Łączniku (ma tam powstać nowa przychodnia lekarska). Planowane jest również pozyskanie środków Unijnych na termomodernizację remizo-świetlic w Nowej Wsi i Gostomi oraz świetlic w Solcu i Wasiłowicach. Pozyskać chcemy również środki na budowę zaprojektowanego parkingu i ścieżek pieszo-rowerowych w Białej. Kończyć będziemy plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w Radostyni oraz budować szlak pieszo-rowerowy w tej miejscowości w kierunku Górki Prudnickiej z 98 % dofinansowaniem rządowym dla miejscowości po PGR-owskich ( w sumie ok 4 mln złotych). Cztery Parafie Rzymsko-Katolickie w Łączniku, Grabinie, Gostomi oraz Białej pozyskały w ramach rządowego programu ochrony zabytków gminne dotacje do renowacji swoich kościołów na kwotę ponad 2 mln złotych. W ramach tego dofinansowania zostanie również zrewitalizowana zrujnowana brama cmentarza żydowskiego w Białej (ok 250 tyś złotych). Złożony został  wniosek trans graniczny o  dofinansowanie obchodów 800-lecia naszego miasta oraz złożony zostanie wniosek na remont zewnętrzny ścian i dachu baszty przy ul prudnickiej i doposażenie wszystkich trzech wież widokowych. Planowana jest budowa świetlicy środowiskowej w Krobuszu oraz zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Kontynuowane będą starania o pozyskanie środków na dostosowanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na bazie budynku byłego gimnazjum w Łączniku. Realizowane będą kolejne zadania inwestycyjne w ramach Funduszy Sołeckich i Inicjatywy Marszałkowskiej     

 

5. W kwietniu odbędą się wybory samorządowe. Czy zamierza Pan ponownie kandydować na stanowisko burmistrza Białej ?

            Tak, mimo przejściowych kłopotów zdrowotnych, pragnę poinformować, że mam zamiar dalej kontynuować pełnienie zaszczytnego stanowiska Burmistrza Białej. Oczywiście, to decyzja zależna od zaufania i głosowania naszych Mieszkańców w nadchodzących wyborach samorządowych. Jestem przekonany, że moja dotychczasowa praca oraz zaangażowanie w funkcjonowaniu i rozwoju inwestycyjnym naszej gminy zostaną docenione przez wyborców, co umożliwi mi kontynuację rozpoczętych i planowanych działań.

W ciągu ostatnich 9 lat mojej służby jako Burmistrza, zrealizowaliśmy szereg inwestycji o łącznej wartości około 130 milionów złotych. To dowód, że nie jesteśmy gminą biedną, lecz wręcz przeciwnie – stać nas na strategicznie ważne inwestycje, a nasze plany na przyszłość są jeszcze bardziej ambitne. Gminę przejąłem z zadłużeniem wynoszącym  ok 7 milionów złotych, jednak dzięki racjonalnemu i efektywnemu  zarządzaniu w budżecie na 2024 rok założyliśmy, że dług wyniesie na koniec roku 2.313.770 złotych. W zeszłym tygodniu podjęliśmy decyzję, że jeśli radni naszej rady miejskiej zgodzą się  na najbliższej sesji na  spłatę dodatkowych  2 mln złotych kredytu to wyzerujemy zadłużenie komercyjne naszej Gminy.  Również w minionym okresie 9 lat finansowo wsparliśmy  Starostwo Powiatowe w Prudniku w inwestycjach powiatowych na terenie naszej Gminy kwotą ok 3 mln złotych, a Zarząd Dróg Wojewódzkich kwotą ok 1 mln złotych.

Myślę, że te sukcesy finansowo-ekonomiczne upoważniają mnie do zachęcenia Państwa do uczestnictwa w wyborach samorządowych, które odbędą się 07.04.2024 roku i do oddania swojego głosu na moją osobę i kandydatów rekomendowanych przez mój komitet wyborczy. Wybór większości zaproponowanych przez moją drużynę Radnych do Rady Miejskiej pozwoli na efektywne i skuteczne zarządzanie oraz rozwój naszej gminy. Dziękuję za zaufanie i wsparcie. Razem możemy efektywnie kształtować przyszłość naszej kwitnącej inwestycjami gminy.

 

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg